Disclaimer

Wij besteden veel zorg aan onze website desondanks kan het voorkomen dat informatie onvolledig en onjuist is.


De informatie op www.prestacion.nl wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen altijd en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Als bezoeker mag je geen informatie van deze website of van andere uitingen van Prestación verspreiden zonder voorafgaande toestemming. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal leiden tot juridische gevolgen. Twijfel je? Neem dan per e-mail contact op via info@prestacion.nl.


Prestación kan er niet voor instaan dat de informatie op www.prestacion.nl of URL’s die leiden naar deze website geschikt is voor het doel waarvoor deze door je worden geraadpleegd. Je bent zelf altijd verantwoordelijk voor het gebruik ervan.


Prestación sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.prestacion.nl of URL’s die leiden naar deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.prestacion.nl te kunnen raadplegen.